Bevrijding

Dansen geeft vrijheid. In 2020 is het 75 jaar geleden dat ons land is bevrijd. Deze twee dingen wil ik combineren in dit project. Ik wil dansers in een omgeving fotograferen die te maken heeft met (on)vrijheid. Dit kan zijn een gevangenis, maar ook restanten van gebouwen of voorwerpen uit de tweede wereldoorlog. 

In de loop van dit jaar zullen in het kader van dit project pagina’s worden gemaakt met dansfoto’s, een tekst van de danser / danseres en een stukje historie over de locatie van de foto. Op deze manier ontstaat een eigentijds beeld van een stukje geschiedenis van ons land.

Inhoud:

Jiaxin Chen / Koepelgevangenis Arnhem

Jara van Koert / Ginkelse Heide

Shenna Trip / Wings of Freedom

Fleur Wijsman / Kamp Amersfoort (volgt Binnenkort)