Voorwaarden

Shenna Trip

Auteursrecht en portretrecht

Bij fotografie berust het auteursrecht in beginsel bij de fotograaf en het portretrecht bij het model.

Dit houdt in dat het model nooit (tenzij schriftelijk / per email met de fotograaf anders is overeen gekomen) een foto mag verkopen of plaatsen in een (digitaal) magazine, commerciƫle website en dergelijke. De fotograaf is wel gerechtigd dit te doen.

Het model mag de foto’s op geen enkele manier bewerken of (laten) afdrukken. Speciale wensen kunnen worden overlegd met de fotograaf.

De fotograaf mag foto’s in principe gebruiken voor zijn website of op sociale media. Wanneer er sprake is van (bedekt) naaktfoto’s zal hij dit uitsluitend doen na goedkeuring door het model, of nadat het gezicht onherkenbaar is gemaakt.

Wanneer er sprake is van een shoot waarvoor de fotograaf een vergoeding heeft verstrekt aan het model heeft de fotograaf daarmee ook het portretrecht afgekocht. De fotograaf heeft dan alle rechten van de foto.

Wanneer er sprake is van een shoot waarvoor de fotograaf wordt betaald kan daarbij worden afgesproken dat het model het auteursrecht krijgt. Dit is echter niet vanzelfsprekend. Het model krijgt dan de ruwe foto’s geleverd (in RAW-formaat). Als dit niet is afgesproken blijft het auteursrecht bij de fotograaf liggen, maar zal de fotograaf de foto’s uitsluitend gebruiken na goedkeuring door het model.